TT Tên hàng Mã hàng
1 Đạt tiêu chuẩn ATX12 v2.4 & EPS12 v2.92
2 Hiệu suất cao ≧ 75%
3 Thiết kế đường 12V Single Rail
4 Quạt siêu êm 120mm
5 Bảo vệ hoàn toàn OCP, OVP, SCP, OPP, OTP
6 An toàn toàn cầu Được phê duyệt


Bản quyền thuộc 24hcomputer.vn