Thông số kỹ thuật Bàn chuyên GAME NET – HQ/BG22

Chủng loại

HQ/BG22

Bảo hành

12 tháng

Khung 2 Màu Đen / Trắng

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 70cm

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 75cm

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 80cm

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 85cm

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 90cm

Diện tích (Sâu X Rộng): 55cm x 95cm

 
Bản quyền thuộc 24hcomputer.vn