Bộ máy tính đồng bộ Dell 9020 là sản phẩm được thiết kế với hiệu suất vượt trội, bền bỉ phù hợp với môi trường doanh nghiệp.
 
Bảng thông số: PC Dell đồng bộ 9020
STT Tên hàng  Mã hàng
1 Tên sản phẩm PC Dell đồng bộ 9020
2 CPU G3220
3 Ram 4G
4 SSD 120G
 
Bản quyền thuộc 24hcomputer.vn